خرید و فروش سیب زمینی صادراتی با بهترین قیمت !

سیب زمینی صادراتی به عنوان یکی از محصولات کشاورزی، منبع درآمد بسیاری از کشورها می‌باشد. خرید و فروش سیب زمینی صادراتی در حال حاضر یکی از محصولات غیر نفتی در بازار جهانی محسوب می‌شود.

جهت آشنایی با مراحل آماده سازی سیب زمینی صادراتی فیلم زیر را ببینید !

 

چندین میلیون دلار درآمد زایی از این منبع صادراتی برای کشورها تامین می گردد. میزان فروش جهانی حاصل از سیب زمینی صادراتی توسط تمام کشورهای فعال در این حوزه، چیزی حدود 4/4 بیلیون دلار بوده است. این درآمد مربوط به سیب زمینی خام می باشد که در سال 2018 به ثبت رسیده است.

جالب آن است که خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی، نه ‌تنها به حالت خام، بلکه به حالت سرخ شده یا سیب زمینی های آماده نیز در قالب بسته بندی های استاندارد به بازار جهانی ارائه می شود.

درآمد ناشی از سیب زمینی صادراتی به صورت بسته بندی و پخته شده یا سیب زمینی سرخ شده، چیزی حدود 10 بیلیون دلار گزارش شده است. به طور کلی ارزش خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی از سال 2014 حدود یک درصد با رشد منفی مواجه شده است. ارزش سیب زمینی های صادراتی حدود 4 میلیارد دلار ثبت شده است که تقریباً در مقایسه با سال های اخیر، رشد منفی شاهد بوده است.

سیب زمینی صادراتی

تمام محموله های سیب‌ زمینی صادراتی به صورت سیب زمینی خام، پخته شده یا سیب زمینی سرخ شده منجمد در طول 5 سال اخیر به میزان حدود 16 درصد می رسد. در خرید و فروش سیب زمینی صادراتی، قوانین بسته بندی و حمل کالای صادراتی رعایت می‌شود.

برای فروش سیب زمینی هایی که به صورت پخته شده، منجمد یا سیب زمینی سرخ شده منجمد در بسته بندی های آماده تهیه می شوند، یک کد مخصوص معمولاً چهار یا شش رقمی در مقابل کد کالای اصلی قرار می گیرد تا مشخص شود این نوع سیب زمینی ها در چه دسته مواد غذایی قرار دارند

به طور مثال کد شش رقمی 200410 برای سیب زمینی سرخ شده فرانسوی و کد شش رقمی 200520 برای سیب زمینی های منجمد تهیه شده با سرکه یا اسید استیک درج می شود. تمام شرکت هایی که به نوعی با خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی در مدل های مختلف سر و کار دارند، به قوانین خرید و فروش جهانی به خوبی مسلط هستند.

 

gimex seifijat - خرید و فروش سیب زمینی صادراتی با بهترین قیمت !

 

نگاهی بر آمار خرید و فروش سیب زمینی صادراتی به صورت خام در کشورهای جهان !

در این قسمت، فهرستی از 14 کشور صادر کننده سیب زمینی صادراتی در جهان را معرفی می کنیم که دارای بیشترین درآمد فروش سیب زمینی صادراتی هستند. این آمار در سال 2018 به ثبت رسیده است:

 • کشور هلند با درآمدی حدود 794 میلیون دلار – سهمی معادل18/3 درصد
 • کشور فرانسه با درآمدی حدود 642 میلیون دلار – سهمی معادل 14/8 درصد
 • کشور آلمان با درآمدی حدود 374 میلیون دلار – سهمی معادل 8/6 درصد
 •  کشور چین با درآمدی حدود 261 میلیون دلار – سهمی معادل 6 درصد
 • کشور کانادا با درآمدی حدود 252 میلیون دلار – سهمی معادل 5/8 درصد
 • کشور آمریکا با درآمدی حدود 236 میلیون دلار – سهمی معادل 5/4 درصد
 • کشور مصر با درآمدی حدود 207 میلیون دلار – سهمی معادل 4/8 درصد
 • کشور ایران با درآمدی حدود 203 میلیون دلار – سهمی معادل 4/7 درصد
 • کشور بلژیک با درآمدی حدود 199 میلیون دلار – سهمی معادل 4/6 درصد
 • کشور اسپانیا با درآمدی حدود 154 میلیون دلار – سهمی معادل 3/5 درصد
 • کشور انگلستان با درآمدی حدود 144 میلیون دلار – سهمی معادل 3/3 درصد
 • کشور پاکستان با درآمدی حدود 121 میلیون دلار – سهمی معادل 2/8 درصد
 • کشور دانمارک با درآمدی حدود 70 میلیون دلار – سهمی معادل 1/6 درصد
 • کشور هندوستان با درآمدی حدود 63 میلیون دلار – سهمی معادل 1/5 درصد

سیب زمینی صادراتی تازه

با توجه به آمار ارائه شده در قسمت فوق، چیزی حدود 87 درصد از سیب زمینی صادراتی جهان به صورت خام در سال 2018 به بازار عرضه شده است. از میان 14 کشور برتر صادر کننده سیب زمینی، سریع ‌ترین رشد صادرات در مقایسه با سال 2014 متعلق به کشورهای زیر می باشد:

 • کشور پاکستان بیشتر از 136 درصد
 • کشور اسپانیا بیشتر از 75 درصد
 • کشور ایران بیشتر از 26 درصد
 • کشور کانادا بیشتر از 26 درصد

در این میان برخی از کشورها نیز با رشد منفی در خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی خام مواجه بوده اند. این کشورها به صورت زیر معرفی می شود:

 • کشور هندوستان کمتر از 48 درصد
 • کشور مصر کمتر از 37 درصد
 • کشور هلند کمتر از 12 درصد
 • کشور دانمارک کمتر از 7 درصد

سیب زمینی صادراتی با کیفیت

آمار خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی به حالت آماده یا سرخ شده در بسته بندی های آماده !

سیب زمینی منجمد پخته شده، بسته بندی شده و سرخ شده در حقیقت یکی دیگر از منبع درآمد کشورها در حوزه فروش سیب زمینی صادراتی محسوب می شود. چیزی حدود 7/5 بیلیون دلار در سال 2018 برای ارزش صادرات سیب زمینی به ثبت رسیده است. این رقم چیزی حدود 80 درصد از سیب زمینی های صادراتی پخته شده را به خود اختصاص داده است.

این رقم در مقایسه با صادرات سیب زمینی خام، چیزی حدود 21 درصد از فروش جهانی می باشد. این رقم حدود 2/5 بیلیون دلار گزارش شده است. فهرست برترین کشورهای فعال در حوزه خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی آماده و بسته بندی شده به صورت زیر معرفی می شود.

سیب زمینی صادراتی ایرانی

این آمار در سال 2018 به ثبت رسیده است. سیب زمینی ها در حالت منجمد، سیب زمینی سرخ کرده منجمد و یا به صورت نیمه آماده و بسته بندی شده می باشد:

 • کشور بلژیک با درآمدی حدود 2/26 بیلیون دلار – سهمی معادل 22/4 درصد
 • کشور هلند با درآمدی حدود 2/25 بیلیون دلار – سهمی معادل22/4 درصد
 • کشور آمریکا با درآمدی حدود 1/4 بیلیون دلار – سهمی معادل 14/1 درصد
 • کشور کانادا با درآمدی حدود 1/2 میلیون دلار – سهمی معادل 11/7 درصد
 • کشور آلمان با درآمدی حدود483/9 میلیون دلار – سهمی معادل 4/8 درصد
 • کشور فرانسه با درآمدی حدود 476/9 میلیون دلار – سهمی معادل 4/7 درصد
 • کشور لهستان با درآمدی حدود 325/6 میلیون دلار – سهمی معادل 3/2 درصد
 • کشور انگلستان با درآمدی حدود 301/9 میلیون دلار – سهمی معادل 3 درصد
 • کشور آرژانتین با درآمدی حدود 155 میلیون دلار – سهمی معادل 1/5 درصد
 • کشور ایران با درآمدی حدود 127/1 میلیون دلار – سهمی معادل 1/3 درصد
 • کشور اسپانیا با درآمدی حدود 104/3 میلیون دلار – سهمی معادل 1 درصد
 • کشور مکزیک با درآمدی حدود 96/3 میلیون دلار – سهمی معادل 1 درصد
 • کشور نیوزلند با درآمدی حدود 73 میلیون دلار – سهمی معادل 0/7 درصد
 • کشور روسیه با درآمدی حدود 69 میلیون دلار – سهمی معادل 0/7 درصد
 • کشور اتریش با درآمدی حدود 67/9 میلیون دلار – سهمی معادل 0/7 درصد

سیب زمینی صادراتی با کیفیت

از میان تمام کشورهای فوق که در حوزه خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی فعالیت می کنند، برخی از کشورها دارای رشد منفی و برخی دیگر دارای رشد مثبت در صادرات سیب زمینی بوده اند. این مدل کسب و کار توانسته است حدود 93 درصد از سیب زمینی صادراتی جهان را تامین کند.

کشورهای زیر در حوزه خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی دارای سریع ترین رشد مثبت در در چند سال اخیر بوده اند. این آمار نسبت به سال 2014 گزارش شده است:
• کشور ایران بیشتر از 225 درصد
• اسپانیا بیشتر از 49 درصد
• کشور لهستان بیشتر از 46 درصد
• کشور انگلستان بیشتر از 28 درصد

کشورهایی که در حوزه صادرات سیب زمینی با رشد منفی مواجه بودند به صورت زیر گزارش شده است:
• کشور آرژانتین کمتر از 19 درصد
• نیوزلند کمتر از 10 درصد
• کشور روسیه کمتر از4 درصد

سیب زمینی صادراتی ارگانیک

نگاهی بر برترین کشورهای وارد کننده سیب زمینی صادراتی

زمانی که خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی به عنوان یک منبع غذایی برای کشورهایی که امکان پرورش این ماده غذایی را در اختیار نداشتند در جهان مرسوم گشت، تولید کنندگان اصلی در جهان در صدد افزایش تولید و صادرات سیب زمینی برآمدند.

آماری که در چهار سال گذشته به ثبت رسیده است نشان داده است که بیشتر از 4 میلیارد دلار سیب زمینی خام به کشورهای مختلف به ویژه مناطق سرد سیر جهان صادر گشته است. نرخ خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی از سال 2017 تا سال 2018، حدود 3 درصد رشد منفی داشته است.

طبق آمار ثبت شده در سال 2018، کشورهای اروپایی بیشترین آمار واردات سیب زمینی خام را به خود اختصاص داده اند. چیزی حدود 62 درصد از مصرف کل جهان به این کشورها تعلق دارد. ارزش واردات سیب زمینی به کشورهای اروپایی حدود 7/2 بیلیون دلار می باشد.

سهم کشورهای آسیایی از واردات سیب زمینی خام حدود 18 درصد است؛ این در حالی است که 9 درصد از سیب زمینی صادراتی به کشورهای آمریکای شمالی تحویل داده می شود؛ درصد کمی از این سیب زمینی ها نیز به کشورهای آمریکای لاتین ارسال می گردد.

سیب زمینی صادراتی

فهرست مهم ترین کشورهای وارد کننده سیب زمینی صادراتی در جهان :

 • کشور بلژیک با رقمی حدود 542/2 میلیون دلار – سهمی معادل 12/4 درصد
 • کشور هلند با رقمی حدود 362/2 میلیون دلار – سهمی معادل 8/3 درصد
 • کشور اسپانیا با رقمی حدود 246/7 میلیون دلار – سهمی معادل 5/6 درصد
 • کشور آمریکا با رقمی حدود 243/8 میلیون دلار – سهمی معادل 5/6 درصد
 • کشور آلمان با رقمی حدود 238/2 میلیون دلار – سهمی معادل 5/4 درصد
 • کشور روسیه با رقمی حدود 217/9 میلیون دلار – سهمی معادل 5 درصد
 • کشور ایتالیا با رقمی حدود 187/7 میلیون دلار – سهمی معادل 4/3 درصد
 • کشور پرتغال با رقمی حدود 112 میلیون دلار – سهمی معادل 2/6 درصد
 • کشور انگلستان با رقمی حدود 110/9 میلیون دلار – سهمی معادل 2/5 درصد
 • کشور فرانسه با رقمی حدود 110/2 میلیون دلار – سهمی معادل 2/5 درصد
 • کشور ویتنام با رقمی حدود100/1 میلیون دلار – سهمی معادل 2/3 درصد
 • کشور کانادا با رقمی حدود 91/2 میلیون دلار – سهمی معادل 2/1 درصد
 • کشور مصر با رقمی حدود 83/4 میلیون دلار – سهمی معادل 1/9 درصد
 • کشور الجزیره با رقمی حدود 80/5 میلیون دلار – سهمی معادل 1/8 درصد
 • کشور یونان با رقمی حدود 75/4 میلیون دلار – سهمی معادل 1/7 درصد

سیب زمینی صادراتی

سهم واردات سیب زمینی در کشورهای فوق، حدود 64 درصد از سهم جهانی در سال 2018 بوده است. در این میان، برخی از کشورها رشد چشمگیری در واردات سیب زمینی داشته‌اند. کشور ویتنام بیشتر از 68 درصد، کشور بلژیک بیشتر از 56 درصد، کشور هلند بیشتر از 39 درصد، کشور آمریکا بیشتر از 32 درصد رشد مثبت را در زمینه واردات سیب زمینی ثبت کرده است. این آمار در سال 2018 برای این کشورها گزارش شده است.

در این میان، برخی از کشورها نیز در مقایسه با سال 2014 رشد منفی در واردات سیب زمینی داشته‌اند؛ کشور روسیه کمتر از 43 درصد، کشور انگلستان کمتر از 19 درصد و کشور ایتالیا کمتر از 10 درصد، بوده است. برخی از عواملی که رشد مثبت یا منفی را در خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی در کشورهای جهان تنظیم می‌کند عبارت اند از :

 • نوسان قیمت سیب زمینی صادراتی
 • تحولات سیاسی و اقتصادی کشورها
 • تغییرات قیمت ارز جهانی
 • تحولات در قوانین گمرکی
 • و همچنین برخی از تغییرات در مقررات حمل و نقل بین المللی برای مواد غذایی است.

سیب زمینی صادراتی ایرانی

25 کشور برتر جهان در واردات سیب زمینی :

رتبه کشور وارد کننده واردات سیب زمینی خام

 (میلیون دلار آمریکا)

درصد جهانی
1 بلژیک $542.2 12.4%
2 هلند $362.2 8.3%
3 اسپانیا $246.7 5.6%
4 آمریکا $243.8 5.6%
5 آلمان $238.2 5.4%
6 روسیه $217.9 5%
7 ایتالیا $187.7 4.3%
8 پرتغال $112 2.6%
9 انگلستان $110.9 2.5%
10 فرانسه $110.2 2.5%
11 ویتنام $100.1 2.3%
12 کانادا $91.2 2.1%
13 مصر $83.4 1.9%
14 الجزیره $80.5 1.8%
15 یونان $75.4 1.7%
16 مالزی $72.4 1.7%
17 افغانستان $60.6 1.4%
18 مکزیک $59.9 1.4%
19 امارات متحده عربی $49.7 1.1%
20 ایرلند $47.9 1.1%
21 لهستان $46.7 1.1%
22 جمهوری چک $43.7 1%
23 اتریش $41.4 0.9%
24 دانمارک $39.8 0.9%
25 رومانی $34.2 0.8%

سیب زمینی صادراتی خوب

قیمت سیب زمینی صادراتی – خرید و فروش در بازار جهانی !

در بررسی ها، آمارها و نمودارهای مربوط به قیمت،خرید سیب زمینی صادراتی و فروش سیب زمینی صادراتی، منابع اینگونه درج کرده اند که برترین تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده سیب زمینی صادراتی در جهان به ترتیب، کشورهای چین، فرانسه و بلژیک هستند.

حجم تولید جهانی سیب زمینی، چیزی حدود 0/6 دلار در هر کیلوگرم از این ماده خوراکی می باشد. این در حالی است که میزان صادرات سیب زمینی، 655 میلیون تن در هر سال است که رقمی معادل 3/59 بیلیون دلار در هر سال می باشد.

این آمار در تغییرات چند دهه اخیر، روند صعودی داشته است اما در 5 سال گذشته، قیمت سیب زمینی صادراتی با رکود منفی روبرو بوده است. قیمت سیب زمینی صادراتی در جهان، رقمی حدود 0/56 دلار در هر کیلوگرم را گزارش کرده است. این رقم در 18 سپتامبر 2019 به روزرسانی شده است؛ قیمت سیب زمینی صادراتی در مقایسه با روز قبل، 1/3 % رشد مثبت را داشته است.

این تغییرات در قیمت سیب زمینی در مقایسه با هفته قبل، 2/8 % رشد مثبت و در مقایسه با ماه قبل، حدود 4 % رشد منفی داشته است. قیمت سیب زمینی صادراتی در مقایسه با سال قبل، 1/8 % رشد مثبت را شاهد بوده است.

سیب زمینی صادراتی

رتبه بندی کشورها بر اساس سهم تولید و صادرات در بازار جهانی :

 • کشور آذربایجان: رتبه 46 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 0/2 %) و رتبه 18 در صادرات سیب زمینی (سهم 0/8 %)
 • کشور ایرلند: رتبه 77 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 0/1 %) و رتبه 33 در صادرات سیب زمینی (سهم 0/2 %)
 • کشور هندوستان: رتبه 2 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 11/6 %) و رتبه 13 در صادرات سیب زمینی (سهم1/7 %)
 • کشور اوکراین: رتبه 4 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 5/8 %) و رتبه 38 در صادرات سیب زمینی (سهم 0/2 %)
 • کشور ژاپن: رتبه 27 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 0/6 %) و رتبه 62 در صادرات سیب زمینی (سهم 0 %)
 • کشور جمهوری چک: رتبه 53 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 0/2 %) و رتبه 32 در صادرات سیب زمینی (سهم 0/3 %)
 • کشور فرانسه: رتبه 9 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 1/8 %) و رتبه 1 در صادرات سیب زمینی (سهم 20/2 %)
 • کشور کاستاریکا: رتبه 103 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 0 %) و رتبه 101 در صادرات سیب زمینی (سهم 0 %)
 • کشور کانادا: رتبه 18 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 1/1 %) و رتبه 5 در صادرات سیب زمینی (سهم 6/5 %)
 • کشور اسپانیا: رتبه 29 در تولید سیب زمینی صادراتی (سهم 0/6 %) و رتبه 9 در صادرات سیب زمینی (سهم 3/8 %)

سیب زمینی صادراتی

تغییرات نموداری بازار عمده فروشی و قیمت سیب زمینی صادراتی :

سیب زمینی صادراتی

رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس افزایش قیمت سیب زمینی صادراتی – بازار عمده فروشی :

سیب زمینی صادراتیرتبه بندی کشورهای جهان بر اساس کاهش قیمت سیب زمینی صادراتی – بازار عمده فروشی :

قیمت سیب زمینی صادراتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Buy now